Telefonistplats Max

Komplett och smidig samtalshantering

Full kontroll via datorn

Sömlös hantering av samtal, mejl, hänvisningar och samtalslistor. Allt i realtid.

Applikationen Telefonistplats Max ger era medarbetare komplett kontroll över samtalshantering samt sms- och mejlkommunikation.

Telefonistplats Max

Verktyget för telefonisten med höga krav

Telefonistplats Max är en webbaserad telefonistapplikation som ofta används av de telefonister som har höga krav och som hanterar många samtal varje dag. Telefonistplatsen är framtagen för effektiv samtalshantering och innefattar både katalog, sök och hänvisningsfunktioner i realtid. Tack vara en fullständig överblick över samtliga användare på företaget, deras kontaktuppgifter, status, telefontider och scheman underlättas telefonistens arbete och kunden får alltid korrekt information.
Katalogfunktionen i Telefonistplats Max är drömmen för varje telefonist. Telefonisten kan söka på allt från enskilda användare med tillhörande foto, till grupper, avdelningar andra kontor osv.

Inkommande samtal

Telefonisten har full överblick på vilka samtal som kommer in, hur länge dessa har varit placerade i kö samt var samtalet kommer ifrån. Kanske har kunden ringt in på en anställd på bolaget som har sin anknytning vidarekopplad vid ej svar till telefonist. Då ser telefonisten hela samtalsflödet och kan på ett professionellt sätt svara: Välkommen till Företaget, jag ser att du ringer på..(personens namn), vill du att jag söker någon annan på hans/hennes avdelning?

Tangentbordet sköter allt

Alla de vanligaste funktionerna sköter telefonisten enkelt direkt via tangentbordet. Genom några enkla knapptryckningar söker, kopplar och besvarar telefonisten samtal, mailar eller sms:ar enskilda användare eller hela grupper. Obegränsat antal telefonister kan finnas och samtalen fördelas rättvist enligt längst ledig princip.

Med Corety Telefonistplats Max ingår följande funktioner:

• Användarvänligt och tydligt telefonistgränssnitt
• Full överblick över hänvisningsinformation
• Svara, parkera, koppla samtal på en eller flera köer direkt via datorn
• Katalog som klarar obegränsat antal fritextkombinationer i samma sökning
• Tips som underlättar för telefonisten var samtal skall kopplas om sökt person inte finns tillgänglig
• Möjlighet att placera kund i vänteläge eller koppla direkt till röstbrevlåda
• Möjlighet att förbigå vidarekopplingar och hänvisningar
• Samtalshistorik –varifrån kommer samtalet?

För mer information kontakta vår servicepartner