Samtalsinspelning

Spela in alla in- och utgående samtal per automatik

Håll koll på vad som sägs

Med samtalsinspelning skapar ni en trygghet för både medarbetare och kunder.

Spela upp gamla konversationer för att kontrollera vem som sagt vad. Med denna funktion spelas alla samtal in per automatik.

Inspelade samtal

Corety Inspelade samtal ger varje användare möjligheten att spela in alla samtal.

Detta kan styras enkelt via ”profiler”. Ex. skulle man kunna ha en profil som heter ”privat”, då denna är aktiv spelas inte samtalen in. På alla övriga profiler spelas samtalen in.

När man sedan haft ett samtal som man av någon anledning vill lyssna på igen eller spara, så loggar man enkelt in i sin samtalslista, lyssnar på samtalet och sparar det.

Corety lagrar alla samtal i tre månader.