Anpassa er lösning ytterligare med våra tillvalstjänster

Tillvalstjänster

Hur vill ni hantera de samtal som kommer in via ert huvudnummer eller olika gruppnummer? Corety erbjuder flera olika alternativ och tilläggstjänster.

Kontakta oss så berättar vi mer om alla tillvalsmöjligheter

Kontakta Corety