Om oss

Corety AB startades av en grupp entreprenörer som såg behovet att leverera kommunikationslösningar till företag med marknadens bästa service; en position som vid starten inte upptogs av någon av våra konkurrenter. Grundarna och drivkrafterna bakom Corety har mångårig erfarenhet av kvalitativ förmedling av telefoni- och IT-tjänster.

Många företag sitter idag med fantastiska produkter. IT-branschen har lösningar för mail, filserver och affärssystem men saknar ofta förståelse för kundens behov. Att kunna leverera på ett enkelt sätt, med rätt prisnivå, snabb driftsättning, bra säkerhet är några av våra kärnvärden!

På telefonisidan ser vi att många av våra kunder önskar en högre service, snabbare åtgärdstid och högre kvalitet, snarare än billigare telefoni. Vårt mål är helt enkelt att leverera detta till ett konkurrenskraftigt pris.

Vad vi lever för

Kvalité

Alltid, i alla led!

 • Produkter och tjänster
 • Anställda
 • Återförsäljare

Flexibilitet

 • Lyhördhet för nya tjänster och behov
 • Skalbara lösningar
 • Total valfrihet

Engagemang

 • Vi älskar vårt arbete!
 • Vi älskar våra kunder!
 • Vi skall ha högst service i Sverige!

Vad strävar Corety efter:

 • Vi ska leverera högkvalitativa produkter till företag.
 • Vi ska tillhandahålla enkla avtal med enkel administration i alla led.
 • Vi ska sträva efter ett enkelt och komplett erbjudande till slutkund.
 • Vi ska ha priser och fakturor som är lätta att förstå.
 • Våra återförsäljare ska vara starkt profilerade.
 • Våra anställda och återförsäljare ska vara väletablerade och seriösa.
 • Vår positionering på marknaden ska vara tydlig.
 • Vi ska handla opolitiskt och icke byråkratiskt.
 • Vi ska vara affärsmässiga med fokus på att leverera i alla led.
 • Vi ska vårda och bygga vårt varumärke.
 • Vi ska alltid ha god lönsamhet.
 • Vi ska ha marknadsledande rikstäckning och hög driftsäkerhet.
 • Vi ska ha konkurrenskraftiga priser på både nationell trafik och roamingtrafik.
 • Kunden ska fokusera på sin kärnverksamhet.